Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật

Mức xử phạt vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình được thực hiện căn cứ quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP, cụ thể:

MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kiến thức của bạn:

     Mức xử phạt vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nội dung kiến thức về mức xử phạt vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình:

     Mức xử phạt vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 15 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Không treo biển báo tại công trường thi công hoặc biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định;
  • Không lưu trữ hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giám sát chất lượng công trình.

Thứ hai, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
  • Để nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình bố trí nhân lực không phù hợp với hồ sơ dự thầu;
  • Năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị công, hệ thống quản lý chất lượng, giấy phép sử dụng máy móc thiết bị, chất lượng vật tư vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình của nhà thầu thi công xây dựng không đáp ứng yêu cầu trong hồ sơ dự thầu;
  • Không có biên bản kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu; không đóng dấu xác nhận vào bản vẽ thiết kế trước khi đưa ra thi công hoặc có đóng dấu nhưng không ghi nội dung (xác nhận chữ ký, xác nhận ngày, tháng) đầy đủ vào bản vẽ thiết kế thi công trước khi đưa ra thi công.

Thứ ba, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Tổ chức giám sát thi công xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định; thuê tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực theo quy định; không tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định (trừ nhà ở riêng lẻ);
  • Để nhà thầu thi công sai thiết kế được duyệt; thi công không đúng với biện pháp tổ chức thi công được duyệt;
  • Để nhà thầu thi công không có bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bảo lãnh không đủ theo quy định; không gia hạn bảo lãnh hợp đồng khi đến thời hạn gia hạn bảo lãnh hợp đồng.

     Như vậy, tùy từng hành vi vi phạm cụ thể  mà mức xử phạt vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình được xác định như sau: 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

     Trên đây là quy định của pháp luật về mức xử phạt vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn!

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: