Văn bản thỏa thuận nhập hộ khẩu cho con vào nhà bác ruột

Văn bản thỏa thuận nhập hộ khẩu cho con vào nhà bác ruột: Kính gửi: UBND xã/phường/thị trấn ....Tên tôi là: ..... Sinh ngày:.....CMND số: ....

NHẬP HỘ KHẨU CHO CON

     Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về văn bản thỏa thuận nhập hộ khẩu cho con vào nhà bác ruột. Văn bản này được áp dụng trong trường hợp người chưa thành niên có nơi cư trú khác nơi cư trú của cha mẹ. Nội dung văn bản thảo thuận cần ghi rõ thông tin nhân thân của cha mẹ và con, sự thỏa thuận của cha mẹ về việc đồng ý cho con có nơi cư trú khác với nơi cư trú của mình; thông tin về địa chỉ kèm giấy tờ hợp pháp về căn nhà thuộc sở hữu của bác ruột. Để quý khách thuận tiện trong việc đăng ký thường trú cho con vào nhà người thân, công ty của chúng tôi xin cung cấp mẫu văn bản thảo thuận nhập hộ khẩu cho con vào hà bác ruột để các bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc 

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN 

(V/v: Đồng ý cho con đăng ký hộ khẩu thường trú cùng với người khác)

 

Kính gửi: UBND xã/phường/thị trấn ………………………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………. Sinh ngày: ………………………….

CMND số: ……………………… Cấp ngày: …………………. Nơi cấp: …………………………..

Và vợ tôi là: …………………………………………………………. Sinh ngày: ……………………..

CMND số: ……………………… Cấp ngày: …………………. Nơi cấp: …………………………..

Vợ chồng chúng tôi có HKTT tại: ………………………………………………………………………

Là Bố (mẹ) đẻ của cháu:……………………..Sinh ngày:………….. Tại:……………………

Hiện tôi đang có hộ khẩu thường trú :……………………………………………………

Hôm nay, chúng tôi viết bản cam kết này với nội dung như sau:

1.      Tôi và bà (ông)……………………….. là cha (mẹ) đẻ của cháu …………………… Đồng ý để cháu …………………

đăng ký hộ khẩu thường trú cùng với hộ khẩu của ông (bà)…………………………. tại hộ khẩu …………………………..

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………

2.      Tôi và bà (ông) ……………………………………… cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thỏa thuận của mình,  và chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật.

Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                    …………… ngày…….. tháng……. năm ……

                                                                                                                                              Người viết   

                                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)  

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nhập hộ khẩu cho con quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh