Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn như sau: Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh không [...]

Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

Kiến thức của bạn:

  • Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

     1. Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

     Điều 34 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn như sau:

     Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải có trách nhiệm thực hiện việc truy xuất nguồn gốc theo quy định như sau:

     Thứ nhất: Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

     Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

     Thứ hai: Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

     a) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

     b) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

     c) Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

     Thứ ba: Người lao động này được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

     2. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

     Điều 35 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn như sau:

     Thứ nhất: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải lưu trữ các thông tin liên quan đến nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm và khách hàng trong trường hợp khách hàng đã mua sản phẩm đó thông qua hợp đồng, sổ sách ghi chép hoặc các phương thức khác để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Các thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc bao gồm:

    a) Tên, chủng loại sản phẩm đã mua, đã bán;

    b) Ngày, tháng, năm, số lượng, khối lượng, số lô, số mẻ của sản phẩm (nếu có) đã mua, bán.

    Thứ hai: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.