Trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

Trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá. Thành viên của Hội đồng đấu giá. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá tài sản

TRƯỜNG HỢP PHẢI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ

Câu hỏi của bạn về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp. Khi nào phải thành lập hội đồng đấu giá trong khi thực hiện thủ tục đấu giá tài sản? Xin chân thành cảm ơn./.

Câu trả lời của Luật sư về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá như sau:

1. Căn cứ pháp lý về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

2. Nội dung tư vấn về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

2.1. Khi nào phải thành lập hội đồng đấu giá?

     Thành lập hội đồng đấu giá được quy định tại khoản 1 Điều 60 như sau:

     “1. Người có tài sản đấu giá mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản để đấu giá tài sản trong các trường hợp sau đây:

     a) Luật quy định việc đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;

     b) Không lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 của Luật này.”

2.2. Thành viên của Hội đồng đấu giá

     Hội đồng đấu giá tài sản gồm ba thành viên trở lên.

     Chủ tịch Hội đồng là người có tài sản đấu giá hoặc người được ủy quyền; thành viên của Hội đồng là đại diện cơ quan tài chính, cơ quan tư pháp cùng cấp, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

     Hội đồng đấu giá tài sản có thể ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản để cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá.

trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

2.3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá

     Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá được quy định tại Điều 62.

     Quyền của Hội đồng bao gồm:

 • Truất quyền tham gia cuộc đấu giá và lập biên bản xử lý đối với người tham gia đấu giá có hành vi gây rối trật tự cuộc đấu giá, thông đồng, móc nối để dìm giá hoặc hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của cuộc đấu giá;
 • Dừng cuộc đấu giá và báo cáo người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng để xử lý khi phát hiện có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá hoặc khi phát hiện người điều hành cuộc đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá hoặc hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của cuộc đấu giá;
 • Đề nghị định giá, giám định tài sản đấu giá;
 • Lựa chọn hình thức đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này để đấu giá tài sản;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

     Nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá bao gồm:

 • Nghĩa vụ theo quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 Điều 24 của Luật này;
 • Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá tài sản;
 • Tổ chức và thực hiện đấu giá theo Quy chế hoạt động của Hội đồng, Quy chế cuộc đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Chịu trách nhiệm về kết quả cuộc đấu giá trước pháp luật và người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng;
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình đấu giá; tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại phát sinh sau cuộc đấu giá; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
 • Báo cáo người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản về kết quả đấu giá tài sản;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

5/5 - (1 bình chọn)