Trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

Để chuyển nơi nhận lương hưu bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sau đó bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết  theo trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu như sau:..

Trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

Câu hỏi của bạn về quy định về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

    Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu như thế nào? Tôi làm hồ sơ hưởng lương hưu ở tỉnh B, nhưng tháng sau tôi tôi chuyển sang tỉnh A để sống với con. Vậy luật sư cho tôi hỏi về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu?

Câu trả lời của luật sư về quy định về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

2. Nội dung tư vấn về quy định về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

    Bạn đang hưởng lương hưu ở tỉnh B nhưng muốn chuyển sang tỉnh A để nhận lương hưu. Để chuyển nơi nhận lương hưu bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sau đó bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết  theo trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu như sau:

    2.1 Hồ sơ chuyển nơi nhận lương hưu

    Điểm c Khoản 18 Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH quy định hồ sơ chuyển nơi nhận lương hưu như sau:

  • Đơn chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
  • Sổ hưu hiện hưởng.

    Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là công dân Việt Nam và người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam muốn thay đổi nơi nhận lương hưu thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

Trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

    2.2 Trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu

    Điểm a Khoản 18 Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH quy định trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu như sau:

    Bước 1: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

    Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    Như vậy, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là công dân Việt Nam và người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam muốn thay đổi nơi nhận lương hưu thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động có trách nhiệm giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu cho người lao động.

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về trình tự giải quyết chuyển nơi nhận lương hưu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung