Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương2 Nội dung tư vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm […]

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
5 (100%) 1 vote

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Kiến thức của bạn:

  • Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ công thương

     1. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

    Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như sau:

     Thứ nhất: Trên cơ sở các quy định của Luật an toàn thực phẩm và bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan.

      Thứ hai: Trên cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

      Thứ ba: Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

      Thứ tư: Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành.

     Thứ năm: Bảo đảm nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

     Thứ sáu: Bảo đảm tính khoa học, đầy đủ và khả thi.

     Thứ bảy: Phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

    Thứ tám: Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì cơ quan quản lý sản phẩm có sản lượng lớn nht trong các sản phẩm của cơ sở sản xuất là cơ quan quản lý.

     Thứ chín: Đối với cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiu loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành Công Thương quản lý, trừ trường hợp là chợ đầu mối, đấu giá nông sản.

     Thứ mười: Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sn phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

     2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

     Điều 39 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương như sau:

    Thứ nhất: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại Điều 64 Luật an toàn thực phẩm và các nhóm sản phẩm trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

    Thứ hai: Xây dựng và gửi Bộ Y tế ban hành quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

    Thứ ba: Quản lý và phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

    Thứ tư: Quản lý an toàn thực phẩm đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối và các loại hình kinh doanh khác.

    Thứ năm: Tổ chức cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

    Thứ sáu: Tổ chức cấp, phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

    Thứ bảy: Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

    Thứ tám: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm giữa các cơ sở kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

    Thứ chín:  Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

    Để được tư vấn vấn chi tiết về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.