Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 20195 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 20192 Câu hỏi của bạn về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 20193 Câu trả lời của Luật sư về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 20193.1 […]

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019
5 (100%) 1 vote

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2019

Câu hỏi của bạn về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng năm 2019 có gì thay đổi không? xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019

2. Nội dung tư vấn về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019

2.1. Quy trình cấp giấy phép xây dựng

     Quy trình cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật xây dựng 2014 như sau:

     Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019

     Bước 2: Trách nhiệm của cơ quan nhận hồ sơ:

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.
  • Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;
  • Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
  • Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.
  • Sau 12 ngày, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;
  • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn; 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.
  • Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật xây dựng 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.