Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:     Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của […]

THỦ TỤC CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Kiến thức của bạn:

    Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/08/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung tư vấn:

     Trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:

     + Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

     + Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

   + Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

     + Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.   

    + Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

     + Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng đủ điều kiện

  1. Hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

     + Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện) hoặc Bản sao văn bản của Sở Công thương không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với Trường họp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Sở Công thương đồng ý gia hạn);

    + Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với Trường họp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện);

     + Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

     + Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

     + Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

     Trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý khác, Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm:

     + Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu);

     + Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

  1. Nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

     Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công Thương.

    Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân nước ngoài bổ sung hồ sơ.

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

     Công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Công thương về chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

     Lưu ý: Thương nhân nước ngoài và người đứng đầu Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện. Đồng thời phải niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện, và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

   >>>  Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

 Liên kết tham khảo: