Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019 là khi nào? Căn cứ theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ 2019

Câu hỏi của bạn về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tài sản là khi nào? Xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

2. Nội dung tư vấn về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

2.1. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá

     Khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định:

     “2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

     a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

     b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

     c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

     Như vậy, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá sẽ được căn cứ theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trường hợp các quy định pháp luật liên quan có quy định về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá thì sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật đó.

thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

     Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống (theo Khoản 8 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản 2016).

2.2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

     Khoản 8 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định: “2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.”

      Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.