Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực khi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình?

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực khi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực2 Nội dung tư vấn: Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực3 1. Thời điểm thẻ […]

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực khi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình?
Đánh giá bài viết

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực

Câu hỏi của bạn: 

    Em dự sinh 20/7/2018 nhưng hôm nay 29/05/2018 e mới mua bảo hiểm hộ gia đình, hẹn 6/7/2018 e mới có bảo hiểm chính thức vậy đến khi đi sinh em có sử dụng thẻ bảo hiểm của mình không? Cảm ơn luật sư

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực

1. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực

 Khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

 “3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau: 

   a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế; 

   b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; 

   c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

   d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó”

     Theo quy định pháp luật, đối với người lao động, cán bộ chuyên trách xã, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, người đang hưởng thất nghiệp, hưởng lương hưu,… mà tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi thì thời điểm có hiệu lực kể thừ thời điểm hết hạn thẻ bảo hiểm y tế trước. Đối với người cận nghèo, học sinh, sinh viên hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hộ gia đình mà lần đầu tham gia hoặc gián đoạn từ 03 tháng trở lên thì thời điểm có hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế là trong vòng 30 ngày kể từ ngày tham gia bảo hiểm y tế. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến khi đủ 72 tháng tuổi, nếu trẻ đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

     Như vậy bạn mua bảo hiểm y thế hộ gia đình thì thời điểm có hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế là 30 ngày kể từ ngày tham gia bảo hiểm y tế .Bạn đã mua bảo hiểm y tế từ ngày 29/05/2018 thì thời điểm có hiệu lực của thẻ là ngày 29/06/2018. Bạn dự sinh là ngày 20/07/2018 tức sau ngày bảo hiểm y tế có hiệu lực nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng thẻ bảo hiểm của mình khi sinh con.

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực

2. Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

     Khi bạn tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, việc khám thai định kỳ, sinh con của bạn thuộc phạm vi được hưởng BHYT, mức hưởng như sau:

– Khi khám thai định kỳ, sinh con đúng tuyến sẽ được thanh toán 80% chi phí.

– Trường hợp khám thai định kỳ, sinh con trái tuyến thì mức hưởng như sau:

  • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí.

 Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Thời điểm có hiệu lực của bảo hiểm y tế quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn quốc xin chân thành cảm ơn.