Tải mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Tải mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánhĐánh giá bài viết TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]

Tải mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
Đánh giá bài viết

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: (tên doanh nghiệp) …………………, mã số doanh nghiệp: ……………………………………, địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………….., do Ông/Bà: ………………………… là người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện: ……………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ ghi nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện): ………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………. Fax: ………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………….. Website: ……………………………………………

 

Nơi nhận: 
– Như trên;
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– Cục Thuế tỉnh, thành phố …..;
– Lưu: …….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về lĩnh vực doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.