Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láĐánh giá bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của […]

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Đánh giá bài viết

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

 

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /…

                         ………, ngày…… tháng……. năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)

                 Kính gửi: …………………………………………………………………………………….(1)

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………….;

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………. Điện thoại:……………………….. Fax:………………………..;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số……………..do…………………cấp ngày…….tháng……… năm…………

4. Đã được…..(1) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số…ngày…tháng…năm… và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ… (nếu có)…..(2)

5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với lý do sau:…………………………………………………………………………………(3)

Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:…………………………………………………………………(4)

………(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai …….(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

(2): Nếu đã được cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy

(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại.

(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

>>> Tải mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.