Tải mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm phân bón

Tải mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm phân bónĐánh giá bài viết TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]

Tải mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm phân bón
Đánh giá bài viết

TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Kính gửi: ……………………………………………….(1)

  1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm:

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………….Fax: ………………………E-mail:……………………………..

– Số quyết định thành lập/Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có):     

  1. Tên phân bón: ……………………………………………………………………………………………
  2. Loại phân bón: …………………………………………………………………………………………..
  3. Chỉ tiêu chất lượng: …………………………………………………………………………………….
  4. Xuất xứ: ……………………………………………………………………………………………………
  5. Khảo nghiệm với các cây trồng: …………………………………………………………………….
  6. Khảo nghiệm trên các loại đất: ………………………………………………………………………
  7. Đề xuất tổ chức thực hiện khảo nghiệm: ………………………………………………………….
  8. Các tài liệu nộp kèm theo:……………………………………………………………………………..

□ Tài liệu kỹ thuật đối với phân bón đăng ký khảo nghiệm

□ Đề cương khảo nghiệm phân bón

□ Tài liệu khác (nếu có)

Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

Bạn có thể tải mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm phân bón theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn đăng ký về việc khảo nghiệm phân bón

Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm phân bón quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.