Tải tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam mẫu TP/QT-2013-TKXNLNGVN

Tải tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam mẫu TP/QT-2013-TKXNLNGVN5 (100%) 1 vote TỜ KHAI XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM      Mẫu TP/QT-2013-TKXNLNGVN tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam ban hành kèm theo thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA Ảnh 4×6     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Tải tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam mẫu TP/QT-2013-TKXNLNGVN
5 (100%) 1 vote

TỜ KHAI XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

     Mẫu TP/QT-2013-TKXNLNGVN tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam ban hành kèm theo thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA

Ảnh
4×6

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

………….., ngày ………. tháng ……… năm ……….

TỜ KHAI XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

Kính gửi:…. (tên cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ)

Họ và tên người yêu cầu: ………………………………. Giới tính: …………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú:  …………………………………………………………………………….

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ………………………….

………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch nước ngoài (nếu có): …………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………………

số ……………………………., cấp ngày ……… tháng ……. năm ……………………

tại ……………………………………………………………………………………………

Giấy tờ để chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống, giấy tờ chứng minh là con, cháu của người mà khi sinh ra có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống:

1) ……………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./. 

 

NGƯỜI KHAI 
(ký, ghi rõ họ, tên)

     Bạn có thể tải tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam tại đây:

>>  Tờ khai xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

  • Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành
  • Ở lại nước ngoài trái phép có bị tước quốc tịch Việt Nam không?

     Để được tư vấn chi tiết về tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.