Quy định thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

Quy định thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020. Trường hợp và hồ sơ cần có để gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm những gì

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2020

Câu hỏi của bạn về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

      Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi em được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa khởi công xây dựng. Giấy phép gần hết hạn em cần làm thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng như thế nào? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

2. Nội dung tư vấn về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về thủ tục gia hạn giấy phép giấy phép xây dựng như thế nào. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau: 

2.1. Trường hợp gia hạn giấy phép

      Theo quy định tại khoản 1 điều 99 Luật xây dựng 2014:

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

      Theo quy định của pháp luật thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Nếu trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

2.2. Thủ tục cần có để gia hạn giấy phép xây dựng

     Theo quy định tại khoản 2 điều 99 Luật xây dựng 2014:

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

      Như vậy khi giấy phép xây dựng gần hết hạn bạn cần nộp hồ sơ bao gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng; Bản chính giấy phép xây dựng đã cấp nộp đến ủy ban nhân dân cấp huyện để được gia hạn giấy phép xây dựng.

      KẾT LUẬN: Như vậy trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng; Bản chính giấy phép xây dựng đã cấp nộp đến ủy ban nhân dân cấp huyện để được gia hạn giấy phép xây dựng.

       Để được tư vấn chi tiết về  thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí gọi 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương