Quy định pháp luật về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ

Quy định pháp luật về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI Ở TRỌ2 Câu hỏi của bạn về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ:   3 Câu trả lời của Luật […]

Quy định pháp luật về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI Ở TRỌ

Câu hỏi của bạn về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ:   

     Quy định pháp luật về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ.

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ:

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ

2.1. Quyền tự do cư trú của công dân

     Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật cư trú và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.

     Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

     Về nguyên tắc, mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi.

thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ

Thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ

2.2. Thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ

     Tại khoản 1 Điều 30 Luật cư trú quy định: “Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ”. Có thể hiểu, đăng ký tạm trú là việc một hoặc một số người từ nơi khác đến một địa phương mới thực hiện trình báo và xin phép cơ quan có thẩm quyền sở tại cho cư ngụ tạm thời trong khoảng thời gian nhất định tại địa phương.

2.2.1. Thời hạn đăng ký tạm trú

     Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

2.2.2. Hồ sơ đăng ký tạm trú

     Căn cứ vào khoản 3 Điều 30 Luật cư trú, được hướng dẫn bởi Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA, người ở trọ muốn đăng ký tạm trú thì cần nộp hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
  • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú;
2.2.3. Thời hạn giải quyết       

     Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an.

     Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ 06 tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú phải xoá tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở trọ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình 24/7: 1900 6500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.