Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn2 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn2.1      1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần3   […]

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn theo quy định
Đánh giá bài viết

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn

Kiến thức của bạn:

 • Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn

     1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

     Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn

     2. Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn

     Người lao động có hộ khẩu hoặc đang tạm trú ở Lạng Sơn mà nghỉ việc có muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có thể chuẩn bị hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đến cơ quan bảo hiểm xã hội tại:

 • Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3711030; Email: langson@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: 78B, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc

Điện thoại: 0205.3860686; Email: caoloc@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Số 1, khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Bình

Điện thoại: 0205.3841589; Email: locbinh@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Khu Bản kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lãng

Điện thoại: 0205.3880186; Email: vanlang@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập

Điện thoại: 0205.3846431; Email: dinhlap@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng

Điện thoại: 0205.3820277; Email: chilang@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Số 47, đường Cai Kinh, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng

Điện thoại: 0205.3726436; Email: huulung@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định

Điện thoại: 0205.3886788; Email: trangdinh@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan

Điện thoại: 0205.3830063; Email: vanquan@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Số 120, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Bình Gia

Điện thoại: 0205.3835388; Email: binhgia@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

 • Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Sơn

Điện thoại: 0205.3838925; Email: bacson@langson.vss.gov.vn

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Lạng Sơn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.