Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:3 Câu trả lời của Luật sư về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:3.1 1. Cơ sở […]

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
Đánh giá bài viết

NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng được quy định như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

     Cũng như những loại hợp đồng khác, việc ký kết hợp đồng xây dựng phải dựa trên những nguyên tắc nhất định, cụ thể tại Khoản 2 Điều 138 Luật xây dựng 2014 và Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng như sau:

  • Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
  • Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;
  • Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
  • Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
  • Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật vềxây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
  • Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư được ký hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợpchủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.
  • Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.
  • Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồngxây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc của gói thầu được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

     Trên đây là quy định của pháp luật về các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng, các bên có nghĩa vụ phải tuân thủ các nguyên tắc đó khi tham gia giao kết hợp đồng xây dựng.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai