Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế như thế nào

Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế như thế nàoĐánh giá bài viết Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế như thế nào Câu hỏi của bạn:      Luật sư cho tôi hỏi […]

Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế như thế nào
Đánh giá bài viết

Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế như thế nào

Câu hỏi của bạn:

     Luật sư cho tôi hỏi về Bảo hiểm y tế với hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bảo hiểm y tế với hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế như thế nào

     1. Xác định người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng

     Người thuộc hộ gia đình mua bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ mức đóng được quy định tại Khoản 4; Điều 12; Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 và được hướng dẫn cụ thể hơn tại Khoản 1; Điều 3; Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó; các hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng được chia thành các trường hợp như sau:

     – Thứ nhất; hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo; hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa đủ 05 năm.

   – Thứ hai; hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế; chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

     – Thứ ba; người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại.

    – Thứ tư; hộ gia đình làm nông nghiệp; lâm nghiệp; ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 22/2014/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

     2. Mức hỗ trợ bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng

     Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ; đối với các trường hợp trên được quy định tại Điều 3; Nghị định 105/2014; cụ thể như sau:

     Thứ nhất; đối với hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo; hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa đủ 05 năm được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ như sau:

     “Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo; thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa đủ 05 năm thì thời gian còn lại được hỗ trợ thấp nhất là 01 năm”

     Như vậy; nếu người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng trong 5 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa đủ 05 năm thì thời gian còn lại được hỗ trợ thấp nhất là 01 năm.

     Thứ hai; đối với hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo được Nhà nước hỗ trợ như sau:

     “Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế; chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ”

     Ví dụ: Anh A là người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại Mèo Vạc; Hà Giang. Trong trường hợp này; anh A sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

     Thứ ba; đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại; thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng

     Thứ tư; đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp; lâm nghiệp; ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 22/2014/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó; hộ gia đình làm nông nghiệp; lâm nghiệp; ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900.000 đồng/người/tháng.

     3. Mức đóng bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng

     Trước khi đi vào phân tích về mức đóng bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng; chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một lưu ý nhỏ về việc tham gia bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

     Đó là theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định về nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; theo đó nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu; sổ tạm trú trừ những người thuộc nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; hoặc do người sử dụng lao động hoặc người lao động đóng. Theo đó; pháp luật không bắt buộc tất cả các đối tượng có mặt trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú phải tham gia bảo hiểm. 

     Ví dụ: Gia đình anh A là hộ gia đình cận nghèo còn lại; có 5 người trong sổ hộ khẩu. Gia đình chỉ có điều kiện tham gia cho 3 người; thì điều này vẫn hoàn toàn hợp pháp.

  • Về mức đóng bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

   Vì người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo; hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa đủ 05 năm; hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT nên mức đóng bảo hiểm y tế đối với những đối tượng này là 0 đồng.

     Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại; được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó; được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

     Ví dụ: Anh B thuộc hộ gia đình theo loại này; muốn tham gia bảo hiểm y tế. Trong trường hợp này anh A phải đóng nhiều nhất bằng 30%x 4.5%x1.300.000 đồng.

     Đối với đối tượng thuộc hộ hộ gia đình làm nông nghiệp; lâm nghiệp; ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 22/2014/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ mức đóng BHYT thì mức đóng bằng 4.5% mức lương cơ sở. Trong đó; được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

     Ví dụ: Anh B thuộc hộ gia đình theo loại này; muốn tham gia bảo hiểm y tế. Trong trường hợp này anh B phải đóng nhiều nhất bằng 70%x4.5%x1.300.000 đồng

       Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Người thuộc hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế như thế nàoquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.