Mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019 mới

Mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019 là 2.980.000 đồng được tính bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con [...]

Mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

Câu hỏi của bạn về quy định về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019. Tôi dự sinh vào ngày 05/8/2019. Tôi muốn hỏi vào thời điểm tôi sinh con thì được hưởng trợ cấp một lần là bao nhiêu?

Câu trả lời của luật sư về quy định về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

2. Nội dung tư vấn về quy định về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

     Mức trợ cấp một lần khi sinh con được tính dựa trên mức lương cơ sở. Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ có thay đổi, nên mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con cũng được điều chỉnh. Cụ thể:

     2.1 Điều kiện hưởng chế độ thai sản

     Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

     Thứ nhất: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     Thứ hai: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn, không xác định thời hạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     Thứ ba: Người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc hợp đồng theo một công việc nhất định đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

     Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

Mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

     2.2 Mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

     Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lực vũ trang nhân dân quy định như sau:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.”

    Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức trợ cấp một lần khi sinh con như sau:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

     Như vậy, mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được tính bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Từ 01/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên là 1.490.000 đồng. Bạn dự sinh vào 05/8/2019, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ được hưởng mức trợ cấp một lần khi sinh con là 2.980.000 đồng.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung