Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù hay không ?

Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù hay không ?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù2 Nội dung tư vấn: Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù2.1 1. Mua ma […]

Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù hay không ?
5 (100%) 1 vote

Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù

Câu hỏi của bạn:

     Xin chào luật sư, chồng em bị bắt về ma túy có khối lượng là 0,17 gam vậy đã đủ để khởi tố chưa ạ .Theo quy định của BLTTHS năm 2015 thì chồng em có phải đi tù không ạ. Hiện chồng em đang được tại ngoại và được hẹn khi mở phiên tòa sẽ được gọi. Theo như lời khai thì chồng em khai mua về sử dụng và là lần đầu mua của họ ?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù

1. Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù hay không ?

     Đầu tiên xin khẳng định với bạn rằng Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định tội sử dụng trái phép chất ma túy (Điều này bị bãi bỏ bởi Khoản 36 Điều 1 Luật hình sự sửa đổi 2009). Như vậy ta có thể hiểu với trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy ( dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự ) thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

     Tại tiểu mục 3.6 mục 3 phần II thông tư liên tích số 172007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định như sau: 

” 3.6. Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp dụng khoản 4 Điều 8 BLHS, theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.”

Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù

Mua ma túy về để sử dụng thì có bị đi tù

     Như vậy theo quy định trên nếu như một người tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính

2. Cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy

     Theo như câu hỏi, thì chồng bạn mua số lượng ma túy trên để sử dụng. Tuy nhiên theo quy định, nếu như người sử dụng trái phép chất ma túy mua ma túy có khối lượng trên mức để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ bị truy cứu TNHS về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại 249 BLHS năm 2015

Điều 249 BLHS năm 2015 quy định về tội tàng trữ trái phép chất ma túy như sau:

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1.Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ đim b đến điểm h khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này;

o) Tái phạm nguy hiểm.

3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng tù 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Nhựa thuốc phiện, nha cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 Theo quy định trên thì khối lượng ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh trên như sau:

  • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;
  • Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;
  • Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;
  • Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;
  • Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;
  • Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;
  • Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.

     Trong câu hỏi bạn thì chồng bạn có mua 0,17 gram ma túy về để sử dụng, tuy nhiên lại không nói cụ thể loại ma túy đó là loại nào. Giả định nếu như loại ma túy mà chồng bạn mua về để sử dụng là Hêrôin, côcain thì chồng bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn nếu như chồng bạn mua các loại ma túy khác như: Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca; Quả thuốc phiện khô, Quả thuốc phiện tươi; Các chất ma túy khác ở thể rắn, nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca thì lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

     Nếu như chồng bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hình phạt trong trường hợp này sẽ là phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về mua ma túy về sử dụng có bị đi tù, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.