Mua bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu

Mua bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu. Căn cứ theo quy định tại khoản 5 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về đối tượng....

MUA BẢO HIỂM Y TẾ TẠI NƠI KHÔNG CÓ SỔ HỘ KHẨU

Kiến thức của bạn:

      Chào Luật sư ! Cho tôi hỏi nếu hộ khẩu ở tỉnh này nhưng muốn mua bảo hiểm y tế ở tỉnh khác có được không?

      Xin cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008
  • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014
  • Quyết định 595/ QĐ – BHXH quy định về quản lí thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lí sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
  • Thông tư liên tịch 41/2014/ TTLT- BYT- BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Nội dung tư vấn :

     Khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định như sau:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 … như sau:

1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

1. Trường hợp mua bảo hiểm y tế cần có hộ khẩu

Hiện nay theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được phân thành các nhóm sau:

  • Nhóm do người sử dụng lao động và người lao động đóng;
  • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 
  • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;
  • Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;
  • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;

     Có thể thấy trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên có đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cần quan tâm đến thông tin sổ hộ khẩu khi tham gia đóng bảo hiểm y tế.

2. Quy định về mua bảo hiểm y tế

     Căn cứ theo quy định tại khoản 5 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này”.

     Đồng thời, tại khoản 5 điều 1 thông tư liên tịch 41/2014/ TTLT- BYT- BTC  Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

“a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩutrừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b)Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;”

      Bên cạnh đó, tại khoản 5 điều 17 Quyết định 595/ QĐ- BHXH quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:    

“5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.”

      Theo quy định trên, muốn mua bảo hiểm y tế thì bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người đã khai báo tạm vắng, toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú.   

Mua bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu

  Mua bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu

 3. Mua bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu

      Theo hướng dẫn tại điểm a, Mục 1 Công văn số 777/ BHXH- BT hướng dẫn nội dung về thu bảo hiểm y tế như sau:

“a) Đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.”

      Như vậy, từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.

      Liên hệ với trường hợp của bạn, bạn có sổ hộ khẩu tại một tỉnh mà muốn mua bảo hiểm y tế tại tỉnh khác thì không thể tham gia mua bảo hiểm y tế tại tỉnh khác được. Bởi vì việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện được thực hiện ở nơi mà người mua có sổ hộ khẩu hoặc có sổ tạm trú.  Vì vậy, nếu như bạn muốn tham gia mua bảo hiểm y tế tại một tỉnh khác thì bạn cần phải tạm trú, có sổ tạm trú tại tỉnh đó thì mới được tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh đó.

      Do vậy, bạn có sổ hộ khẩu tại một tỉnh mà muốn mua bảo hiểm y tế tại tỉnh khác thì không được. Trường hợp bạn muốn mua thì phải có sổ tạm trú, sau khi có sổ tạm trú tại tỉnh đó thì bạn có thể đến Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi đó để làm thủ tục mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Khi đó thì bạn mới được mua bảo hiểm y tế tại tỉnh đó.

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Có bắt buộc mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không?

Giá mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2017

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mua bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mua thẻ bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu: Nơi mua, mức đóng tiền bảo hiểm y tế, thời điểm gia hạn thẻ BHYT… hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mua bảo hiểm y tế tại nơi không có sổ hộ khẩu tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.