• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan, việc soạn thảo quyết định nghỉ việc cần tuân thủ những quy định cụ thể để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Dưới đây là một số mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn theo pháp luật mới nhất 2024:

 

 • Một số mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn theo pháp luật mới nhất 2024
 • mẫu quyết định nghỉ việc
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết
Theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan, việc soạn thảo quyết định nghỉ việc cần tuân thủ những quy định cụ thể để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Dưới đây là một số mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn theo pháp luật mới nhất 2024 từ Luật Toàn Quốc:

Mẫu 1: Quyết định nghỉ việc theo đơn xin nghỉ việc của người lao động

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

................................................................................   Số: ...../QĐ-NLĐ   Về việc nghỉ việc theo đơn xin của người lao động   Ngày: ..... tháng ..... năm .....   ................................................................................   Căn cứ: Bộ luật Lao động 2019; Các quy định của pháp luật liên quan; Đơn xin nghỉ việc của ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên), sinh năm: ....., địa chỉ: ....., đang làm việc tại vị trí: ..... (chức danh, công việc) thuộc phòng/ban/khoa: ..... của Công ty/Doanh nghiệp ..... (tên công ty/doanh nghiệp), địa chỉ: .....   Xét: Ông/bà/cô/chị: ..... đã nộp đơn xin nghỉ việc tự nguyện, có lý do chính đáng: ..... (nêu rõ lý do). Việc ông/bà/cô/chị: ..... nghỉ việc không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty/Doanh nghiệp. Hai bên đã thỏa thuận về thời gian bàn giao công việc, thanh toán lương, thưởng và các khoản chế độ khác theo quy định của pháp luật.   QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cho phép ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên) nghỉ việc tại Công ty/Doanh nghiệp ..... (tên công ty/doanh nghiệp) kể từ ngày: ..... tháng ..... năm .....   Điều 2: Ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên) có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản được giao cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty/Doanh nghiệp. Công ty/Doanh nghiệp thanh toán đầy đủ lương, thưởng và các khoản chế độ khác cho ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên) theo quy định của pháp luật.   Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. ................................................................................   TM. CÔNG TY/DOANH NGHIỆP   GIÁM ĐỐC   (Ký tên, đóng dấu)   Họ và tên: .....   ................................................................................

Mẫu 2: Quyết định nghỉ việc do vi phạm hợp đồng lao động

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

................................................................................   Số: ...../QĐ-NLĐ   Về việc cho nghỉ việc do vi phạm hợp đồng lao động   Ngày: ..... tháng ..... năm .....   ................................................................................   Căn cứ: Bộ luật Lao động 2019; Các quy định của pháp luật liên quan; Hợp đồng lao động số: ...../HĐLĐ-..... ký ngày ..... tháng ..... năm ..... giữa Công ty/Doanh nghiệp ..... (tên công ty/doanh nghiệp), địa chỉ: ..... và ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên), sinh năm: ....., địa chỉ: ....., đang làm việc tại vị trí: ..... (chức danh, công việc) thuộc phòng/ban/khoa: ..... của Công ty/Doanh nghiệp.   Biên bản vi phạm hợp đồng lao động số: ...../BB-VLĐ ngày ..... tháng ..... năm ..... ghi nhận ông/bà/cô/chị: ..... đã vi phạm: ..... (nêu rõ hành vi vi phạm). Kết quả xem xét, giải quyết vi phạm hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.   Xét: Ông/bà/cô/chị: ..... đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ lao động, vi phạm các quy định của hợp đồng lao động và nội quy, quy chế của Công ty/Doanh nghiệp. Việc vi phạm của ông/bà/cô/chị: ..... đã gây thiệt hại cho Công ty/Doanh nghiệp. Ông/bà/cô/chị: ..... đã được Công ty/Doanh nghiệp nhắc nhở, giáo dục nhưng không chịu sửa chữa.   QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1: Cho thôi việc ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên) kể từ ngày: ..... tháng ..... năm .....   Điều 2: Ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên) có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản được giao cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty/Doanh nghiệp. Công ty/Doanh nghiệp thanh toán lương, thưởng và các khoản chế độ khác cho ông/bà/cô/chị: ..... (họ và tên) theo quy định của pháp luật.   Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. ................................................................................   TM. CÔNG TY/DOANH NGHIỆP   GIÁM ĐỐC   (Ký tên, đóng dấu)   Họ và tên: ..... ................................................................................

Lưu ý khi tiến hành làm quyết định nghỉ việc

 • Mẫu quyết định trên chỉ mang tính chất tham khảo, người sử dụng lao động cần điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tình hình cụ thể của doanh nghiệp và người lao động.
 • Cần đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết như họ và tên người lao động, chức danh công việc, ngày nghỉ việc, lý do nghỉ việc, ...
 • Quyết định nghỉ việc cần được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại doanh nghiệp, 1 bản giao cho người lao động.

mẫu quyết định nghỉ việc 1 Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng cần lưu ý một số điểm sau khi soạn thảo quyết định nghỉ việc:

 • Quyết định nghỉ việc phải được thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động có thời hạn xác định và ít nhất 15 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ lương, thưởng và các khoản chế độ khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng lao động phải cấp cho người lao động Giấy xác nhận thời gian làm việc tại doanh nghiệp.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc soạn thảo quyết định nghỉ việc chuẩn theo pháp luật mới nhất 2024.
Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178