Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BKHDT

(TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …………………..
Mã hồ sơ: …………….

                           ……….., ngày …… tháng …… năm …..

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) ……………………………………………………….…….………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..……………….……

Điện thoại: ………………………………………………….………… Fax: ………………………………………………

Email: ………………………………………………..……… Website: …………….……………………………………

Ngày ……………/………..…/…………… đã nhận của Ông/Bà ……………..…………….…………………………

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: ………………………………….….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….……………………..…………

Điện thoại: …………………………………………….…….. Email: ………………………….…………………………

Bộ hồ sơ số …………………………….……về việc ……………………………….………………………………….

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm:

STT

Tên tài liệu

Số bản

Ghi chú

1

………………………………………………….

……………..

 

2

………………………………………………….

……………..

 

3

………………………………………………….

……………..

 

(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) hẹn Ông/Bà ngày ……/……/……… liên hệ với (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)

>>> Tải mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!