Mẫu đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án dân sự5 (100%) 1 vote NHẬN TÀI SẢN ĐỂ TRỪ TIỀN THI HÀNH ÁN      Mẫu số D09-THADS đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của […]

Mẫu đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án dân sự
5 (100%) 1 vote

NHẬN TÀI SẢN ĐỂ TRỪ TIỀN THI HÀNH ÁN

     Mẫu số D09-THADS đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.    

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

     Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú)………………………………………………..

     Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

     Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

     Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

     Căn cứ Thông báo số……..ngày tháng……năm ……của Chấp hành viên Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành, đề nghị:

     1. Nội dung đề nghị:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

     2. Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     3. Các tài liệu kèm theo

     – Quyết định thi hành án số………………ngày  …tháng …..năm ……. của ………………………….

     – Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………                          

                                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                                                 Người đề nghị                                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

     Trên đây là đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu đơn đề nghị về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án dân sự

   Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!