Mẫu đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự5 (100%) 1 vote MIỄN GIẢM CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN      Mẫu số D08-THADS đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ […]

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự
5 (100%) 1 vote

MIỄN GIẢM CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

     Mẫu số D08-THADS đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.     

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

     Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền vàmột trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):……………………………………………….

         Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

     Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

     Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

     1. Nội dung đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

     2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     3. Các tài liệu kèm theo

     – Quyết định thi hành án số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của …………………….

     –  Quyết định cưỡng chế thi hành án số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……….

     – Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………                           

                                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                                                  Người đề nghị                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)     

     Trên đây là đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu đơn đề nghị về việc giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

   Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!