Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư5 (100%) 1 vote ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP. Thông tư này quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (sau đây gọi chung là mẫu giấy […]

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
5 (100%) 1 vote

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP. Thông tư này quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (sau đây gọi chung là mẫu giấy tờ) và mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mã số hình thức hành nghề luật sư Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

Ảnh

3×4

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

TP-LS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………. Nam/Nữ……………

Ngày sinh: ……………./…………./…………………. Quốc tịch: …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………… Email: ……………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../……../…………………… Nơi cấp:……………………………………………………….

Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ …………………. năm ……………….

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):………………………………………………..

Quá trình hoạt động của bản thân (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư):

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Khen thưởng, kỷ luật (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày      tháng      năm
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải  đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư theo đường link dưới đây:

>>> Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh