Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở tái định cư hoặc thuê, thuê mua

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở tái định cư hoặc thuê, thuê mua5 (100%) 1 vote ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ      Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư được quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo […]

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở tái định cư hoặc thuê, thuê mua
5 (100%) 1 vote

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

     Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư được quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và nghị định 99/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ

Hình thức đăng ký [1]

Mua □

Thuê □

Thuê mua □

Kính gửi [2]: …………………………………….

     Họ và tên người đăng ký: ………………………………………………………………………………..

     CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)

số……………… cấp ngày ……/……/……..tại ………………………………………………………..

     Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….

     Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số……………….tại: …………………………………………..

     Số thành viên trong hộ gia đình [3]………………người, bao gồm:

     1. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là: ……………..

     2. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là: ……………..

     3. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là: ……………..

     4. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là: ……………..

     5 ………………………………………………………………………………………………………………..

     Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau [4] (trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được sử dụng làm nhà ở phục vụ tái định cư thì phải có giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình cá nhân kèm theo đơn này):

     – Có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

     – Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác

     Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết bố trí 01 nhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức [5]………………. tại dự án: ……………………….

     Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết nhà ở phục vụ tái định cư, tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư./.

 

………., ngày …… tháng …… năm …..
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

     Trên đây là đơn đăng ký mua nhà ở tái định cư. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở phục vụ tái định cư

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đăng ký mua nhà ở tái định cư, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!