Lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – Luật Toàn Quốc

Lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TỈNH BẮC KẠN2 Câu hỏi của bạn về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn:3 Câu trả lời của Luật sư về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn:3.1 1. […]

Lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TỈNH BẮC KẠN

Câu hỏi của bạn về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn:

     Lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – Luật Toàn Quốc

Câu trả lời của Luật sư về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn:

2. Nội dung tư vấn về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn:

2.1. Đối tượng nộp lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn:

     Căn cứ vào Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

     Đối tượng nộp lệ phí địa chính: các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong nước và nước ngoài yêu cầu các vấn đề như sau:

  • Được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
  • Đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp;
  • Đề nghị trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

     Đối tượng miễn lệ phí địa chính: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn

Lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn

2.2. Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn

Mục V. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

STT

Nội dung

ĐVT

Mức thu

Hộ gia đình, cá nhân

Tổ chức

1

Cấp giấy chứng nhận lần đầu

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà, tài sản gắn liền với đất)

Đồng/giấy

25.000

100.000

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Đồng/giấy

100.000

500.000

2

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận 

Cấp lại, cấp đổi (kể cả cấp đổi do hết chỗ xác nhận) chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà, tài sản gắn liền với đất)

Đồng/giấy

20.000

50.000

Cấp lại, cấp đổi (kể cả cấp đổi do hết chỗ xác nhận) xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Đồng/giấy

50.000

50.000

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà và Giấy chứng nhận chỉ có quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì áp dụng theo mức thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả đất, nhà và tài sản gắn liền với đất).

3

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

 –

Tại các phường thuộc thành phố

Đồng/01 lần

28.000

30.000

 –

Tại các khu vực khác

Đồng/01 lần

14.000

4

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

 –

Tại các phường thuộc thành phố

Đồng/01 lần

15.000

30.000

 –

Tại các khu vực khác

Đồng/01 lần

7.500

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lệ phí địa chính tỉnh Bắc Kạn quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.