Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA2 Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa3 1. Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa3.0.0.1 a. Đối tượng nộp lệ phí đăng […]

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Kiến thức  của bạn:  

     Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

     Ngày 7 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 06/2017 NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Nghị quyết này sửa đổi quy định về lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1. Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

     Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

a. Đối tượng nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
  • Người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

b. Các trường miễn thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  • Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân dưới 16 tuổi; công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha, lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; người khuyết tật; người cao tuổi; công dân thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II, III và các hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;
  • Đăng ký cấp lần đầu đối với cấp sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú. Đăng ký điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính hoặc do lỗi của cơ quan quản lý cư trú.

2. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

T

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Các phường của thành phố thuộc tỉnh

Tại các khu vực khác

01

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

đồng/lần cấp

20.000

10.000

02

Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu; sổ tạm trú cho hộ gia đình, cho cá nhân

đồng/lần cấp

10.000

5.000

03

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; gia hạn tạm trú

đồng/lần điều chỉnh

8.000

4.000

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Khánh Hòa, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết