Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác thì phạm tội gì ?

Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác thì phạm tội gì ? Câu hỏi của bạn:  Xin luật sư cho biết: Ông An có một miếng đất, sát bên có miếng đất của ông Bình đang để vật liệu xây dựng chuẩn bị xây nhà. Ông An lấy vật liệu xây dựng nhà người […]

Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác thì phạm tội gì ?

Câu hỏi của bạn: 

Xin luật sư cho biết: Ông An có một miếng đất, sát bên có miếng đất của ông Bình đang để vật liệu xây dựng chuẩn bị xây nhà. Ông An lấy vật liệu xây dựng nhà người khác để xây dựng nhà cho mình. Vậy xin hỏi hành vi của ông An có bị TCTNHS hay không ? và phạm tội gì ?

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau: 

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn: Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác thì phạm tội gì ?

     Do câu hỏi của bạn đưa ra không rõ ràng nên hành vi lấy vật liệu xây dựng của ông An tùy từng trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

   1. Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác có thể sẽ phạm tội trộm cắp tài sản

   Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 quy định về tội trộm cắp tài sản như sau:

   Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.”

     Tội trộm cắp tài sản được hiểu là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác. Lén lút là che giấu hành vi của mình với chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản. Với tội trộm cắp tài sản thì tội phạm được cấu thành khi phải chiếm đoạt được tài sản và giá trị của tài sản chiếm đoạt phải từ 2 triệu trở lên, nếu dưới 2 triệu đồng thì phải đáp ứng được điều kiện: gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích.

     Như vậy trong trường hợp này nếu như ông An có hành vi lén lút lấy trộm vậy liệu xây dựng ông Bình và giá trị tài sản là vật liệu xây dựng bị chiếm đoạt từ 2 triệu trở lên còn nếu dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trước đó ông An đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích thì ông An sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 138 BLHS

Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác

Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác

   2. Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác có thể sẽ phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

   Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

“1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc 

đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Hành hung để tẩu thoát;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở  lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ  năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.”

     Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản được hiểu là việc công khai, với thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản hoặc lợi dụng hoàn cảnh khác như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh… để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành khi người phạm tội chiếm đoạt được tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, nếu tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng thì phải kèm theo điều kiện gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm mới thì mới cấu thành tội phạm.

     Như vậy nếu như trong trường hợp này ông An hành vi công khai, với thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản để chiếm đoạt tài sản của ông Bình mà giá trị tài sản là vật liệu xây dựng có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên nếu tài sản đó có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ cấu thành tội danh này

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi về Lấy vật liệu xây dựng nhà người khác thì phạm tội gì? Nếu còn bất cứ vướng mắc nào. Bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của anh chị để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của anh; chị.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: