Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với Văn phòng Thừa phát lại

Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với Văn phòng Thừa phát lại được quy định tại Thông tư Liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC, cụ thể:

KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỐNG ĐẠT VĂN BẢN VỚI VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Kiến thức của bạn:

     Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giữa Tòa án hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại theo quy định pháp luật.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP
 • Thông tư Liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Nội dung kiến thức về ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản:

1. Tống đạt văn bản là gì?

     Tống đạt văn bản là một trong những công việc Thừa phát lại được làm theo quy định của pháp luật.

     Được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP: 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dừng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

2. Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật”

2. Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản

     Việc ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giữa Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư Liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC, cụ thể:

 • Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự ký hợp đồng nguyên tắc giao các loại văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt. Trên cơ sở hợp đồng, số lượng và từng loại văn bản cụ thể, giao Thừa phát lại tống đạt được thực hiện thông qua sổ giao nhận có xác nhận của 02 bên.

    Trường hợp tống đạt ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại bằng một hợp đồng riêng cho từng việc cụ thể.

 • Một cơ quan thi hành án dân sự chỉ được ký hợp đồng với một Văn phòng Thừa phát lại.
  • Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định cho mỗi Tòa án trên địa bàn có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều Văn phòng Thừa phát lại.
  • Một văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng tống đạt với nhiều Cơ quan thi hành án dân sự hoặc nhiều Tòa án trên địa bàn cấp tỉnh nơi đạt Văn phòng Thừa phát lại.
  • Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp thông nhất địa hạt để các Văn phòng Thừa phát lại ký kết hợp đồng dịch vụ với các Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.
 • Hợp đồng dịch vụ tống đạt gồm các nội dung chính sau: các loại văn bản cần tống đạt; các loại công việc cần thông báo; thời gian thực hiện hợp đồng; thủ tục tống đạt; quyền, nghĩa vụ của các bên; chi phí tống đạt.
 • Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự chuyển giao tất cả các loại văn bản đã thỏa thuận và Văn phòng Thừa phát lại không được từ chối khi có yêu cầu tống đạt.
 • Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi 01 bản hợp đồng dịch vụ tống đạt với Văn phòng Thừa phát lại đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản ngay sau khi ký kết.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các bài viết:

     Trên đây là quy định của pháp luật về ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khách hàng để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: