Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1  ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT1.1 1. Quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất1.2 2. Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất1.2.1 3. Hướng dẫn […]

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất
5 (100%) 1 vote

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

     Để nhận được những ưu đãi về tiền sử dụng đất, cụ thể là để được miễn, giảm tiền sử dụng đất, chủ sở hữu cần có những điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật để nhận được các ưu đãi đó. Thông tư 76/2014/TT – BTC và Nghị định 45/2014/NĐ – CP về thu tiền đất có quy định cụ thể về những trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

1. Quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thứ nhất: Về miễn tiền sử dụng đất

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

3. Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi).

Thứ hai: Về giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

     Như vậy, đối với những trường hợp thỏa mãn các điều kiện mà luật đưa ra thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được, người có yêu cầu cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan để được xét duyệt. Trong số các giấy tờ đó cần lưu ý nhất đến đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, bởi khi kiểm tra hồ sơ, người xét duyệt sẽ xem xét yêu cầu được ghi trong đơn trước, sau đó mới xem xét đến hồ sơ của bạn. Về mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, bạn có thể tham khảo mẫu đơn của chúng tôi dưới đâu.

2. Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất

     Pháp luật không có quy định mẫu đơn đề nghị xin miễn, giảm tiền sử dụng đất riêng. Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu đơn thông dụng thường được sử dụng khi tiến hành các thủ tục kê khai, đóng nộp tiền sử dụng đất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————— 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:  – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………….

           – Ủy ban nhân dân quận/huyện ………………………………..

                 – Văn phòng đăng ký đất đai …………………………………………

                – Phòng LĐ-TBXH quận/huyện ……………………………………..

     Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………

     Sinh ngày:……..tháng…….năm……

     Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

     Thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng là ………………………………….(nếu đối tượng cụ thể như: Người hoạt động cách mạng từ trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh mất sức lao động bao nhiêu %…).

…………………………………………………………………………………..

>>>>>Tải toàn bộ nội dung của mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

 

Mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

3. Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

  • Phần đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi: nếu đối tượng cụ thể như người hoạt động cách mạng từ trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh mất sức lao động bao nhiêu %…

  • Thông tin thửa đất: ghi rõ và đầy đủ đúng như trong bản đồ địa chính.

  • Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với Luật Toàn Quốc thông qua tổng đài hỗ trợ trực tuyến: 19006500 nhánh 1 hoặc qua email: lienhe@luattoanquoc.com để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn kê khai mẫu đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Phạm Chơn