Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 20195 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 20192 Câu hỏi của bạn về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 20193 Câu trả lời của Luật sư về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 20193.1 […]

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019
5 (100%) 1 vote

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2019

Câu hỏi của bạn về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019 bao gồm những gì?

Câu trả lời của Luật sư về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019

2. Nội dung tư vấn về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019

2.1. Hồ sơ xin cấp GPXD mới đối với nhà ở riêng lẻ

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Xây dựng 2014 bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2.2. Hồ sơ xin cấp GPXD mới đối với công trình không theo tuyến

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật Xây dựng 2014 bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

2.3. Hồ sơ xin cấp GPXD mới đối với công trình theo tuyến

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình theo tuyến quy định tại khoản 3 Điều 95 Luật Xây dựng 2014 bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;
 • Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.
hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019

hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019

2.4. Hồ sơ xin cấp GPXD mới đối với xây dựng công trình tôn giáo

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Xây dựng 2014 bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

2.5. Hồ sơ xin cấp GPXD mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại khoản 5 Điều 95 Luật Xây dựng 2014 bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

2.6. Hồ sơ xin cấp GPXD mới đối với công trình quảng cáo

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo quy định tại khoản 6 Điều 95 Luật Xây dựng 2014 bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;
 • Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.

      Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật xây dựng 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.