Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp

Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 36 Nghị định 40/2014/NĐ-CP, cụ thể:

CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kiến thức của bạn:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực từ 02/5/2018)

Nội dung kiến thức:

     Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 36 Nghị định 40/2014/NĐ-CP, cụ thể:

1. Hồ sơ đề nghị công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp

Bao gồm:

  • Đơn đề nghị công nhận;
  • Bản sao quyết định thành lập cơ sở có chức năng đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
  • Chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp;
  • Danh sách bao gồm ít nhất 02 giảng viên có trình độ từ đại học trở lên.
công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp

công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp

2. Trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp

Thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công nhận, Bộ Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu cơ sở đào tạo bổ sung hồ sơ;
  • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công nhận hợp lệ, Bộ Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định công nhận.

3. Quyết định công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

4. Bộ Công Thương quy định khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!