Hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu 2019

Người lao động đang hưởng lương hưu chết thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu như sau: [...]

Hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

Câu hỏi của bạn về quy định về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu nhưng mất. Người lao động đang hưởng lương hưu mà mất thì cần những hồ sơ giấy tờ gì để giải quyết chế độ tuất cho người lao động đó?

Câu trả lời của luật sư về quy định về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

2. Nội dung tư vấn về quy định về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

     Người lao động là công dân Việt Nam và người là công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu; đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết không thuộc các trường hợp được giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng thì có thể chuẩn bị 01 hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu như sau:

     2.1 Hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

     Điểm c Khoản 17 Mục 2 Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH quy định về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu như sau:

  • Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
  • Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;
  • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
  • Giấy tờ của thân nhân người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
    Hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

    Hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

     2.2 Trình tự giải quyết chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu

     Điểm a Khoản 17 Mục 2 Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH quy định về trình tự giải quyết chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu như sau:

     Bước 1: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

     Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động.

     Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Như vậy, người lao động đang hưởng lương hưu, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết không thuộc các trường hợp được giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp lên cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết chế độ tuất một lần.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ hưởng chế độ tuất khi đang hưởng lương hưu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung