Chế độ tử tuất một lần theo quy định pháp luật

Chế độ tử tuất một lần theo quy định pháp luật5 (100%) 3 votes Xem mục lục của bài viết1 Chế độ tử tuất một lần2 Câu hỏi của bạn về chế độ tử tuất một lần3 Câu trả lời của Luật sư về chế độ tử tuất một lần3.1 1. Căn cứ pháp lý […]

Chế độ tử tuất một lần theo quy định pháp luật
5 (100%) 3 votes

Chế độ tử tuất một lần

Câu hỏi của bạn về chế độ tử tuất một lần

Chào Luật sư, cho tôi hỏi khi nào được hưởng chế độ tử tuất một lần và mức hưởng là bao nhiêu?

Mong nhận được câu trả lời của Luật sư.

Tôi xin cảm ơn

Câu trả lời của Luật sư về chế độ tử tuất một lần

       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ tử tuất một lần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức hưởng chế độ tử tuất một lần như sau:

1. Căn cứ pháp lý về chế độ tử tuất một lần

2. Nội dung tư vấn về chế độ tử tuất một lần

       Chế độ tử tuất là một chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Đối tượng được nhận chế độ tử tuất là thân nhân của tham gia bảo hiểm xã hội khi người này chết đi. Trong chế độ tử tuất thì có chế độ tử tuất hằng tháng và chế độ tuất một lần. Để hiểu hơn về chế độ tử tuất một lần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1 Điều kiện hưởng chế độ tử tuất một lần

      Theo Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ tuất một lần như sau:

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

=> Theo quy định trên người lao động chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Trường hợp 2: Thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng, cụ thể:

Thứ nhất, con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

Thứ hai, vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Thứ ba, cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

Thứ tư, cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Trường hợp thứ 3: Có thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần và không có thân nhân là con chưa đủ 6 tuổi; con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 

Chế độ tử tuất một lần

Chế độ tử tuất một lần

2.2 Mức hưởng chế độ tử tuất một lần

Theo quy định tại Điều 70 Luật BHXH quy định về mức hưởng chế độ tử tuất một lần như sau:

Trường hợp người lao động đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết: Thân nhân hưởng tính theo số năm đóng Bảo hiểm xã hội của người chết: Mỗi năm đóng BHXH tính bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương, tiền lương tháng đóng BHXH  cho các năm trước 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Mức hưởng tối thiểu bằng 3 tháng lương bình quân.

Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết: Thân nhân hưởng tính theo thời gian đã hưởng lương hưu: Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

2.3 Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất một lần

Căn cứ theo Điều 111 Luật BHXH kết hợp Điều 22 Quyết định 636/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần bao gồm:

1. Sổ BHXH của người đang đóng BHXH;

2. Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

3. Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09A-HSB (bản chính).

4. Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần theo mẫu số 16-HSB (bản chính); trường hợp chỉ có một thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chỉ có một người đại diện hợp pháp mà lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần thì thân nhân lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc người đại diện hợp pháp của thân nhân chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và không cần biên bản này.

5. Biên bản điều tra TNLĐ đối với trường hợp chết do TNLĐ (trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan Điều tra hình sự quân đội.); hoặc bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp.

Tóm lại, khi người lao động đang đóng BHXH,bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang hưởng lương hưu mà chết thì thân nhân người lao động sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. 

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

  Để được tư vấn chi tiết về chế độ tử tuất một lần, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Hoan