Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ 2019

Trong thời gian làm việc ở Việt Nam nếu người lao động nữ nhận mang thai hộ thì phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ như sau [.]

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

Câu hỏi của bạn về quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ đối với lao động là người nước ngoài. Tôi là người lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam, có vợ nhận mang thai hộ. Tôi chuẩn bị những giấy tờ để được hưởng chế độ thai sản cho vợ tôi.

Câu trả lời của luật sư về quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

2. Nội dung tư vấn về quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

     Hiện nay, người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do vậy, trong thời gian làm việc ở Việt Nam nếu người lao động nữ nhận mang thai hộ thì được hưởng chế độ thai sản, đơn vị lao động sẽ phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ như sau:

     2.1 Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

     Điểm c Khoản 10 Mục 2 Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ như sau:

     Thứ nhất: Bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ;

     Thứ hai: Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

     Thứ ba: Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập;

     Thứ tư: Trường hợp con chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì có thêm bản sao giấy chứng tử của con;

     Thứ năm: Trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì có thêm trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ;

     Thứ sáu: Trong trường hợp sau khi sinh con mà lao động nữ mang thai hộ chết thì có thêm bản sao giấy chứng tử của lao động nữ mang thai hộ.

     Thứ bảy: Trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì có thêm giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ

     2.2 Trình tự giải quyết chế độ thai sản khi mang thai hộ

     Điểm a Khoản 10 Mục 2 Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH quy định về trình tự giải quyết chế độ thai sản khi mang thai hộ như sau:

     Bước 1: Lao động nữ mang thai hộ có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

     Trường hợp lao động nữ mang thai hộ thôi việc trước thời điểm sinh con nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội.

     Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

     Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ lao động nữ mang thai hộ thôi việc trước thời điểm sinh con cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

     Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Như vậy, người lao động nữ là người nước ngoài làm việc ở Việt Nam nhận mang thai hộ nếu đủ điều kiện thì có thể được hưởng chế độ thai sản do nhận mang thai hộ. Đơn vị sử dụng lao động của người lao động nước ngoài đó sẽ phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ như trên.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai hộ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung