Đơn đề nghị cấp chứng thư số

Đơn đề nghị cấp chứng thư số - mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

     Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cần xin cấp chứng thư số thì thực hiện đơn đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu. Đơn đề nghị cấp chứng thư số – mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Mẫu số 04

(Tên doanh nghiệp)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………

, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số …/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…năm…;

(Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) đề nghị Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cấp chứng thư số với nội dung sau:

đơn đề nghị cấp chứng thư số

đơn đề nghị cấp chứng thư số

1. Thông tin về doanh nghiệp đề nghị cấp chứng thư số

Tên giao dịch của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng:

Tên giao dịch tiếng Anh:

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số …/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…năm …

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………….Fax: ……………………………………

E-mail: …………………………………………………Website: ………………………………

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số gửi kèm

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

3. Cam kết

(Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

     Tải toàn bộ Đơn đề nghị cấp chứng thư số tại đây:  Đơn đề nghị cấp chứng thư số

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị cấp chứng thư số, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.