Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014Đánh giá bài viết ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU Kiến thức của bạn: Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014 Kiến thức […]

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU

Kiến thức của bạn:

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đấu thầu 2014;

Nội dung kiến thức:

     Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được quy định tại Điều 7 Luật đấu thầu 2014, cụ thể như sau:

1. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu

     Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;
 • Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;
 • Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;
 • Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;
 • Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.
Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

2. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án

     Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;
 • Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;
 • Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!