Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm như sau: Đáp ứng các quy định chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm [...]

Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia

Kiến thức của bạn:

  • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia

   1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

    Điều 30 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm như sau:

   Thứ nhất: Đáp ứng các quy định chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21 Luật an toàn thực phẩm.

   Thứ hai: Chỉ được phối trộn các phụ gia thực phẩm khi các phụ gia thực phẩm đó thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định và sản phẩm cuối cùng của sự phối trộn không gây ra bất cứ tác hại nào vi sức khỏe con người; trường hợp tạo ra một sản phẩm mới, có công dụng mới phải chứng minh công dụng, đối tượng sử dụng và mức sử dụng tối đa.

    Thứ ba: Việc sang chia, san, chiết phụ gia thực phẩm phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và ghi nhãn theo quy định hiện hành.

     2. Quy định về phụ gia thực phẩm đơn chất

     Điều 31 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định về phụ gia thực phẩm đơn chất như sau:

    Thứ nhất: Phụ gia thực phẩm thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định thuộc đối tượng tự công bố.

    Thứ hai: Thủ tục tự công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm đơn chất thực hiện theo thủ tục tự công bố sản phẩm.

Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia

Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia

     3. Quy định về phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới

     Điều 32 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định về phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới như sau:

    Thứ nhất: Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới phải được đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế.

    Thứ hai: Phụ gia thực phẩm hỗn hp có công dụng mới phải được liệt kê thành phần định lượng đối với từng phụ gia trong thành phần cấu tạo.

    Thứ ba: Trình tự thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mi theo thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm.

     4. Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm

     Điều 33 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm như sau:

     Thứ nhất: Chỉ được sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Trong trường hợp phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế theo trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm.

    Thứ hai: Sử dụng phụ gia thực phẩm không vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép; đúng đối tượng thực phẩm; có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; còn thời hạn sử dụng; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về đảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.