Có được mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu không?

Có được mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu không: Luật sư cho em hỏi em là người ngoài tỉnh vào thành phố làm việc. Em không có hộ khẩu tại thành....

CÓ ĐƯỢC MUA BẢO HIỂM Y TẾ KHI KHÔNG CÓ HỘ KHẨU

Câu hỏi của bạn:

   Luật sư cho em hỏi em là người ngoài tỉnh vào thành phố làm việc. Em không có hộ khẩu tại thành phố và lại là lao động tự do em muốn mua bảo hiểm y tế tại thành phố thì có được không hay có được mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu tại thành phố không và nếu được thì cần những thủ tục gì? Nếu như những người có bảo hiểm y tế ở quê thì có được khám bệnh tại thành phố không? Em xin cảm ơn luật sư đã tư vấn.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu

1. Mua thẻ bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu được hiểu như thế nào?

     Hiện nay rất nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi mua thẻ bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu có được không? Vậy trường hợp nào mua bảo hiểm y tế cần có hộ khẩu và trường hợp nào không cần có? Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, hiện nay đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được phân thành 5 nhóm. Trong đó có nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Có không ít nhiều người cho rằng hộ gia đình chỉ được xác định trong mối quan hệ trong sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, thực tế ngoài sổ hộ khẩu thì việc tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng này còn được xác định qua thông tin có trong sổ tạm trú.

2. Quy định pháp luật mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu.

    Căn cứ theo quy định tại khoản 5 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:  

“5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này”.

    Bên canh đó, tại khoản 5 điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:    

“5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.”

    Theo quy định trên, từ ngày 01/06/2016 trở đi, muốn mua bảo hiểm y tế thì bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hay toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ trường những người đã khai báo tạm vắng.

    Vậy với trường hợp muốn mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu thì bạn cần có sổ tạm trú tại nơi đó. Hay nếu bạn muốn mua bảo hiểm y tế từ nguyện bạn cần phải đi đăng ký tạm trú tạm vắng tại nơi bạn đang ở, thì khi đó bạn sẽ đủ điều kiện để đi mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi không có hộ khẩu.

mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu

Mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu

  3. Thủ tục hồ sơ mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu.

  Muốn mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu, bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

  • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu 01- BHYTTN với đầy đủ thông tin cá nhân.
  • Giấy đăng kí tạm trú do cơ quan công an cấp cơ sở cấp và Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.
  • Sau khi thông tin được đối chiếu, bạn sẽ phải nộp tiền đóng bảo hiểm y tế ngay tại đại lý thu bảo hiểm y tế cấp cơ sở. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm y tế nhận được hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được nhận thẻ bảo hiểm y tế của mình.

   Thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày Đại lý thu bảo hiểm y tế cấp xã nộp tiền vào tài khoản bảo hiểm y tế cấp quận, huyện.

   Lưu ý: Với câu hỏi : Những người có thẻ bảo hiểm y tế ở ở thì có được khám bệnh tại thành phố không?

   Trường hợp này được thăm khám bình thường nhưng mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ khác, cụ thể căn cứ theo 

   Căn cứ theo quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

“1.Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

    Theo như quy định trên của luật, mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến như sau:

  • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

    Vậy với trường hợp, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở quê, và lên thành phố khám, trường hợp này được coi là khám chữa bệnh trái tuyến, tùy vào nơi khám chữa bệnh là tuyến gì mà mức hưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn muốn đi đúng tuyến cần có giấy chuyển viện từ nơi khám chữa bệnh ban đầu.

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mua bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mua bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu: đối tượng tham gia; mức đóng bảo hiểm y tế của từng thành viên; nơi đăng ký chữa bệnh ban đầu… hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mua bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.