Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014

Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU1.1 1. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu1.1.1 2. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư1.1.1.1 3. Chi phí trong đấu thầu qua mạng […]

Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014
Đánh giá bài viết

CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU

Kiến thức của bạn:

Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đấu thầu 2014;

Nội dung kiến thức:

     Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật đấu thầu 2014, chi phí trong đấu thầu bao gồm chi phí trong lựa chọn nhà thầu, chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư và chi phí trong đấu thầu qua mạng, cụ thể:

1. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu

Bao gồm:

 • Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu;
 • Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm;
 • Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát miễn phí cho nhà thầu;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán hoặc phát miễn phí cho nhà thầu.
Chi phí trong đấu thầu

Chi phí trong đấu thầu

2. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Bao gồm:

 • Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư;
 • Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư;
 • Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải trả chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư;
 • Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho nhà đầu tư.
3. Chi phí trong đấu thầu qua mạng

Bao gồm:

 • Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí khác;
 • Chi phí tham dự thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

     Để được tư vấn chi tiết về chi phí trong đấu thầu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!