Cấp sổ hộ khẩu theo quy định pháp luật

Cấp sổ hộ khẩu theo quy định pháp luật. Theo quy định tại Điều 24 Luật cư trú thì sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và

CẤP SỔ HỘ KHẨU

Câu hỏi của bạn:

     Cấp sổ hộ khẩu theo quy định pháp luật.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về cấp sổ hộ khẩu

   Điều 3 Luật cư trú quy định như sau:

Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân

Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.

Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

     Theo quy định tại Điều 24 Luật cư trú thì sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

  1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình đã đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 25 Luật này

     Theo đó, mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

     Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới.

cấp sổ hộ khẩu

Cấp sổ hộ khẩu

  1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân đã đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 26 Luật này

     Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  • Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu.
  • Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;
  • Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;
  • Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mà sống tại cơ sở tôn giáo.

     Trong trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Thủ tục đăng ký thường trú theo pháp luật hiện hành

     – Nơi cư trú của công dân theo Luật cư trú hiện hành

     Để được tư vấn chi tiết về Cấp sổ hộ khẩu theo quy định pháp luậtquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.