Các loại hợp đồng xây dựng

Các loại hợp đồng xây dựngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về các loại hợp đồng xây dựng:3 Câu trả lời của Luật sư về các loại hợp đồng xây dựng:3.1 1. Cơ sở pháp lý về các loại hợp đồng xây […]

Các loại hợp đồng xây dựng
Đánh giá bài viết

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về các loại hợp đồng xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Theo quy định hiện hành, có những loại hợp đồng xây dựng nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về các loại hợp đồng xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn các loại hợp đồng xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề các loại hợp đồng xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về các loại hợp đồng xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về các loại hợp đồng xây dựng:

     Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

     Hiện nay hợp đồng xây dựng cũng được phân thành nhiều loại khác nhau phụ thuộc vào các tiêu chí phân loại hợp đồng. Tại Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP đưa ra cách thức phân loại hợp đồng xây dựng theo 3 tiêu chí: theo tính chất, nội dung công việc; theo hình thức giá hợp đồng; theo mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng, cụ thể:

2.1 Theo tính chất, nội dung công việc

Hợp đồng xây dựng có các loại sau:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình là hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trình của một dự án đầu tư;
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồngcung cấp thiết bị) là hợp đồng thực hiện việc cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng cung cấp thiết bị cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering – Construction viết tắt là EC) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình là hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (tiếng Anh là Engineering – Procurement viết tắt là EP) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồngthiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Procurement – Construction viết tắt là PC) làhợp đồng để thực hiện việc cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering – Procurement – Construction viết tắt là EPC) là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng chìa khóatrao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công là hợp đồngxây dựng để cung cấp kỹ sư, công nhân (gọi chung là nhân lực), máy, thiết bị thi công và các phương tiện cần thiết khác để phục vụ cho việc thi công công trình, hạng mục công trình, gói thầu hoặc công việc xây dựng theo thiết kế xây dựng;
 • Các loại hợp đồng xây dựng khác.
các loại hợp đồng xây dựng

các loại hợp đồng xây dựng

2.2 Theo hình thức giá hợp đồng

Hợp đồng xây dựng có các loại sau:

 • Hợp đồngtrọn gói;
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
 • Hợp đồng theo thời gian;
 • Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợpcác loại giá hợp đồng nêu từ Điểm a đến Điểm d Khoản này.

2.3 Theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng

Hợp đồng xây dựng có các loại sau:

 • Hợp đồng thầu chính là hợp đồngxây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
 • Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.
 • Hợp đồnggiao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu thuộc một cơ quan, tổ chức.
 • Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa một bên là nhà thầu nước ngoài với nhà thầu trong nước hoặc chủ đầu tư trong nước.

     Như vậy, hiện nay có rất nhiều loại hợp đồng xây dựng khác nhau, cần dựa vào các tiêu chí phân loại hợp đồng để xác định hợp đồng đó là loại hợp đồng xây dựng nào.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về các loại hợp đồng xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai