Các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện mới nhất

Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện...Các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện...Phương thức hỗ trợ người đóng... Thời gian hỗ trợ...

 Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

Câu hỏi về đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

     Xin chào luật Sư! xin luật sư giải đáp giúp cho một câu hỏi như sau. theo quy định mới nhất về luật bảo hiểm xã hội tự nguyện mức hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%).

     a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo.

     b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo.

     c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

     Đối tượng khác ở đây là những đối tượng nào ạ?

Câu trả lời về đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khiển trách công chức trong thời gian tập sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về khiển trách công chức trong thời gian tập sự như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

2. Nội dung tư vấn về đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

2.1. Các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện hiện nay

     Căn cứ vào khoản 1 điều 14 nghị định 134/2015/NĐ-CP thì:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

     Như vậy, để khuyến khích toàn dân tham gia BHXH, kể cả những người dân có điều kiện kinh tế khó khăn, thuộc dạng hộ nghèo và cận nghèo, Nhà nước ta tiến hành hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm nhất định. Đối với những người tham gia BHXH thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ là 30% trên mức đóng BHXH hàng tháng, tương tự như vậy, mức hỗ trợ cho những người tham gia BHXH thuộc hộ cận nghèo là 25%. Những đối tượng khác ở đây được hiểu là đối tượng không thuộc diện hộ nghèo hay hộ cận nghèo đã liệt kê ở trên, ví dụ như những người dân bình thường có điều kiện kinh tế bình thường có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, thì mức hỗ trợ của họ sẽ là 10% trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo hiện nay.

Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện

2.2. Phương thức hỗ trợ người đóng BHXH tự nguyện 

     Theo khoản 3 điều 14 nghị định 134/2015/NĐ-CP thì phương thức hỗ trợ người đóng BHXH được thực hiện như sau:

     Thứ nhất, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng bảo hiểm xã hội phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện do cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ định. 

     Thứ hai, định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền, ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội.

     Thứ ba, cơ quan tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ bảo hiểm xã hội của năm đó.

     Cần lưu ý, khoảng thời gian Nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng phụ thuộc vào thời gian thực tế họ tham gia BHXH tự nguyện, tuy nhiên sẽ không vượt quá 10 năm (120 tháng).

     Tham khảo thêm bài viết:

      Để được tư vấn chi tiết về Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.