Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công

Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi côngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BẢO HÀNH THEO HỢP ĐỒNG THI CÔNG2 Câu hỏi của bạn về vấn đề bảo hành theo hợp đồng thi công:3 Câu trả lời của Luật sư về vấn đề bảo hành theo hợp đồng thi […]

Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công
Đánh giá bài viết

BẢO HÀNH THEO HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Câu hỏi của bạn về vấn đề bảo hành theo hợp đồng thi công:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Quy định về bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề bảo hành theo hợp đồng thi công:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề bảo hành theo hợp đồng thi công:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề bảo hành theo hợp đồng thi công:

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình.

     Khi tham gia giao kết hợp đồng chủ đầu tư có trách nhiệm mua bảo hiểm công trình xây dựng và ngược lại bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành theo hợp đồng thi công đó. Cụ thể vấn đề này được quy định tại Điều 8 Thông tư 09/2016/TT-BXD như sau:

2.1 Bảo hiểm công trình xây dựng

 • Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, Điều kiện thi công xây dựng phức tạp. Trường hợp, phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồngthì bên nhận thầu thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định.
 • Bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với bên thứ ba, …) để bảo đảm cho hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.
bảo hành theo hợp đồng thi công

bảo hành theo hợp đồng thi công

2.2 Bảo hành theo hợp đồng thi công

 • Bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh;
 • Bên nhận thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành;
 • Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng hai mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của bên giao thầu; trong Khoảng thời gian này, nếu bên nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa;
 • Thời gian bảo hành đối với hạng Mục công trình, công trình xây dựng tối thiểu là 24 tháng đối với các công trình, hạng Mục công trình cấp đặc biệt và cấp 1; không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng Mục công trình cấp còn lại; Riêng đối với nhà ở thời gian bảo hành không ít hơn 5 năm.
 • Thời gian bảo hành đối với thiết bị được xác định theo hợp đồng thi công nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.
 • Đối với các hạng Mục công trình trong quá trình, thi công có khiếm khuyết về chất lượng công trình hoặc xảy ra sự cố đã được bên nhận thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng Mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu trước khi nghiệm thu.
 • Mức bảo đảm bảo hành tối thiểu được quy định như sau:
  • 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp 1;
  • 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại.
 • Bên nhận thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợphư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của bên nhận thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.
 • Khi kết thúc thời gian bảo hành, bên nhận thầu lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi bên giao thầu. Bên giao thầu có trách nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành cho bên nhận thầu bằng văn bản.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên Quỳnh Mai