Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen theo quy định

Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen như sau: Điều kiện cấp, trình tự, thủ tục cấp [...]

Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen

Kiến thức của bạn:

  • Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen

  • Ghi nhãn đi với hàng hóa chứa sinh vật biến đi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen

     1. Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần biến đổi gen

     Điều 9 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm quy định bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen như sau:

     Điều kiện cấp, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy Xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy Xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen

Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen

     2. Ghi nhãn đi với hàng hóa chứa sinh vật biến đi gen

     Điều 10 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm quy định việc ghi nhãn đi với hàng hóa chứa sinh vật biến đi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm như sau:

    Thứ nhất: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên thị trường có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen có ít nhất một thành phần nguyên liệu biến đổi gen lớn hơn 5% tổng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất thực phẩm thì ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa còn phải thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa.

    Thứ hai: Các trường hợp được miễn ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm:

    a) Thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn có thành phần nguyên liệu biến đổi gen nhưng không phát hiện được gen hoặc sản phẩm của gen bị biến đổi trong thực phẩm;

    b) Thực phẩm biến đổi gen tươi sống, thực phẩm biến đổi gen chế biến không bao gói và trực tiếp bán cho người tiêu dùng

    c) Thực phẩm biến đổi gen sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.