Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu trong trường hợp nào?

Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu trong trường hợp nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU1.1 1. Khái niệm biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu2 2. Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, […]

Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu trong trường hợp nào?
Đánh giá bài viết

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU

Kiến thức của bạn:

Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu trong trường hợp nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật quản lý ngoại thương 2017;

Nội dung kiến thức:

1. Khái niệm biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

Được quy định tại Điều 17 Luật quản lý ngoại thương 2017 như sau:

  • Hạn ngạch xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
  • Hạn ngạch nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.

2. Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

Điều 18 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định cụ thể như sau:

2.1 Trường hợp áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

     Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Theo điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
  • Đối với hàng hóa bảo đảm cân đối vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo từng thời kỳ;
  • Khi nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu

Áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu

2.2 Yêu cầu khi áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

     Việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu phải bảo đảm công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa; công khai, minh bạch, khách quan về phương thức phân giao hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.

3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

     Căn cứ quy định tại Điều 19, thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu thuộc về:

  • Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.
  • Bộ Công Thương công bố hàng hóa cần áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!