Viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không?

Viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không là một trong những nội dung được rất nhiều người lao động quan tâm trong thời gian này.

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau:

     Tôi nghe nói mới đây có gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, vậy tôi muốn hỏi viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không? Rất mong nhận được câu trả lời từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Những lưu ý về gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ

     Đại dịch Covid diễn ra không chỉ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Đời sống của người dân vì thế gặp phải không ít khó khăn, để đời sống của người dân được đảm bảo ở mức tối thiểu cũng như hỗ trợ tối đa trên tinh thần tương thân tương ái, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid 19.

     Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 là một trong những chính sách quan trọng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Đây được coi là quyết định quan trọng và kịp thời trong thời điểm dịch Covid ngày càng phức tạp, những chính sách mà Chính phủ đưa ra đã phần nào góp phần giảm thiểu gánh nặng về kinh tế cho người dân.

     Trong đó ngoài nội dung hỗ trợ về tiền lương và bảo hiểm thì một trong những nội dung được quan tâm nhất chính là gói hỗ trợ dành cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch.

     So với những gói hỗ trợ trước đó, ở lần hỗ trợ này có nhiều điểm đáng chú ý, tiêu biểu phải kể đến việc mở rộng đối tượng và phạm vi được hỗ trợ. Theo Nghị quyết 68, có tất cả 12 chính sách quan trọng được ban hành, trải rộng trên nhiều đối tượng hơn so với trước đó như: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng; hỗ trợ bổ sung và trẻ em; hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19; hỗ trợ một lần đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng bởi đại dịch; hỗ trợ hộ kinh doanh; cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;  hỗ trợ đối với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác.

    Đây được coi là giải pháp hữu hiệu cũng như kịp thời để hỗ trợ người dân trước những ảnh hưởng của dịch Covid 19, đồng thời là sự chuẩn bị cần thiết cho một cuộc chiến lâu dài.

Nghị quyết số 68 của Chính phủ

2. Viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không

     Không chỉ người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, viên chức cũng là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch. Như vậy, viên chức được hưởng hỗ trợ hay không cũng là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn về vấn đề này.

2.1. Viên chức bao gồm những ai

    Để biết viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không trước tiên cần phải biết viên chức gồm những đối tượng nào.

    Theo Điều 2 Luật Viên chức 2010, Viên chức được hiểu là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

    Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

2.2. Viên chức có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp không?

     Từ định nghĩa trên có thể thấy viên chức là một khái niệm mang tính khái quát và chỉ rất nhiều đối tượng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy, viên chức trong những đơn vị nào sẽ là đối tượng được hưởng trợ cấp?

    Nghị quyết 68/NQ-CP có quy định về 12 chính sách để hỗ trợ người dân, ngoài các chính sách liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí và tử tuất thì chính sách thiết thực nhất đối với người dân là trợ cấp bằng tiền mặt. Tương ứng với mỗi chính sách trợ cấp là một đối tượng khác nhau.

     Khoản 9 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP có quy định như sau:

II. Nội dung hỗ trợ

….

4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

9. Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

     Ngoài ra theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hướng dẫn Nghị quyết 68/NQ-CP thì một trong những đối tượng được hưởng trợ cấp là viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

     Điều 28 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg còn quy định rõ về điều kiện để được hưởng trợ cấp, cụ thể phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.
  • Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

     Như vậy, chỉ viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đáp ứng các quy định của pháp luật mới được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68/NĐ-CP.

Có phải viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không

3. Cách thức đăng ký để được nhận hỗ trợ 

     Viên chức nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Trình tự để chi trả trợ cấp cho viên chức được tiến hành như sau:

         – Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật lập Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện và gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

          – Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

          – Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không

4. Tình huống tham khảo

     Thưa Luật sư, tôi là viên chức thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68/NĐ-CP. Đài truyền hình đã lập danh sách và gửi cho cơ quan có thẩm quyền. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là mức hưởng tiền hỗ trợ dịch Covid của tôi là bao nhiêu. Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

     Viên chức hoạt động nghệ thuật là một trong những đối tượng được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Theo quy định tại Điều 29 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì khi đáp ứng các điều kiện của pháp luật, viên chức sẽ được hưởng mức trợ cấp là 3.710.000 đồng/người.

     Khác với các đối tượng khác, số tiền hỗ trợ dịch Covid của viên chức chỉ được chi trả một lần.

Có phải Viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không

Câu hỏi thường gặp về viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không

     Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi về mẫu danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ?

Câu trả lời:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN …
TÊN ĐƠN VỊ…
_________Số: …………………V/v: Đề nghị hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

Kính gửi:……………………………. (1)                                

    

1. Tên đơn vị:           

2. Mã số thuế:   

3. Loại hình đơn vị:            

4. Quyết định thành lập:     

5. Đại chỉ liên hệ/Điện thoại/Fax/Email:            

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT ĐỀ NGHỊ HÕ TRỢ

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Chức danh nghề nghiệp Mã sốBHXH Thời gian dừng hoạt động (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm) Số tài khoản nhận lương (nếu có) Ngân hàng mở tài khoản Chữ ký
Nam Nữ
1                    
2                    
…..                    
 

 

Nơi nhận:

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Văn hóa, Thể thao/

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;

– Lưu: ….

……, ngày ….tháng….năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không như hồ sơ nhận hỗ trợ do Covid-19, điều kiện nhận hỗ trợ,… hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về viên chức được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh